Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων

Από τη σελίδα αυτή, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει υποβάλει Δήλωση ιδιοκτησίας, μπορεί:

α) να δει τα στοιχεία της Ανάρτησης που τον αφορούν

β) να υποβάλει αίτηση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων για τις περιοχές που είναι σε ανάρτηση αυτή την περίοδο.

Η Ηλεκτρονική Ανάρτηση αφορά μόνον στα ακίνητα που εντοπίστηκαν στα κτηματολογικά διαγράμματα και στα δικαιώματα που προκρίθηκαν κατά την επεξεργασία.

Α. Για να δείτε τα στοιχεία της Ανάρτησης που σας αφορούν και να υποβάλλετε «αίτηση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων» θα πρέπει να καταρχήν να συνδεθείτε με τον κωδικό του Κτηματολογίου (username, password) και εν συνεχεία να εισάγετε τους τρεις (3) αριθμούς ? «κλειδιά».

1. τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ

2. τον ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

3. τον ΚΩΔΙΚΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

(δείτε που βρίσκονται οι αριθμοί πάνω στο Αποδεικτικό).

Εάν έχετε υποβάλει δήλωση για περισσότερα από ένα δικαιώματα στον ίδιο ΟΤΑ, αρκεί να εισάγετε μια τριάδα από τους παραπάνω αριθμούς- «κλειδιά» και η εφαρμογή θα σας εμφανίσει όλα τα δικαιώματα που έχετε δηλώσει στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

Β. Εναλλακτικά, μόνο για να δείτε τα στοιχεία της Ανάρτησης, μπορείτε να κάνετε την αναζήτηση με τη με τη χρήση των κωδικών ασφαλείας που χρησιμοποιείτε στις εφαρμογές taxisnet. Σε αυτή την περίπτωση θα βρείτε όλα τα ακίνητα των περιοχών που βρίσκονται σε ανάρτηση και έχουν συνδεθεί με το ΑΦΜ σας, με την προϋπόθεση ότι το έχετε δηλώσει σωστά.

Τι πρέπει να κάνετε

Ελέγξτε προσεκτικά όλα τα στοιχεία των δύο αρχείων (Απόσπασμα κτηματ. Πίνακα & Απόσπασμα κτηματ. Διαγράμματος). Το πρώτο περιλαμβάνει την περιγραφή των ακινήτων και τη νομική πληροφορία που τα αφορά. Στο δεύτερο απεικονίζεται το γεωτεμάχιο (όρια, θέση).

• Εάν συμφωνείτε με τα καταγεγραμμένα στοιχεία δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια.

• Σε περίπτωση που διαφωνείτε με κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση διόρθωσης/ένσταση στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, συνυποβάλλοντας τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την αντίρρησή σας.

• Εφόσον εντοπίσετε σφάλμα ειδικά στα προσωπικά στοιχεία σας (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) μπορείτε να μεταβείτε στην επιλογή του μενού Αιτήσεις διόρθωσης προσωπικών στοιχείων και να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη αίτησή σας. ΠΡΟΣΟΧH! Η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε συνδεθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου με χρήση κωδικού κτηματολογίου και όχι με χρήση κωδικού taxisnet.

• Για οποιοδήποτε άλλο σφάλμα εντοπίσετε θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET

ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET