ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 401

Στην περίπτωση που έχετε έντυπο οφειλής παγίου τέλους το οποίο έχει εκδοθεί πριν την 2/7/2016 και δεν έχει εξοφληθεί, για την πραγματοποίηση της συναλλαγής σας θα πρέπει πρώτα να προβείτε στην αντικατάσταση του παλαιού κωδικού πληρωμής 401 με νέο κωδικό.

Για την έκδοση του νέου εντύπου οφειλής παγίου τέλους είναι υποχρεωτική η καταχώρηση των κωδικών ασφαλείας που χρησιμοποιείτε στις εφαρμογές του taxisnet.

Για να συνεχίσετε πατήστε : ΕΙΣΟΔΟΣ