Καλώς ήλθατε στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου

Δείτε αναλυτικότερα τα βήματα παρακάτω.

Βήμα 1ο : Καταχώριση στοιχείων δικαιούχου- ακινήτου

Με την εφαρμογή μπορείτε να δηλώνετε ό,τι περιλαμβάνει το έντυπο δήλωσης Δ2 (στοιχεία δηλούντων, στοιχεία ακινήτων, στοιχεία δικαιωμάτων και στοιχεία συνοδευτικών εγγράφων) και επιπλέον να εντοπίσετε τα ακίνητα στα οποία αντιστοιχούν τα δηλούμενα δικαιώματα μέσω σύγχρονης εφαρμογής GIS σε ψηφιακές αεροφωτογραφίες του 2008.

  • Σε κάθε σημείο της διαδικασίας συμπλήρωσης της δήλωσης μπορείτε να αποθηκεύετε τη δήλωση και να εξέρχεστε από την εφαρμογή, ώστε να συνεχίσετε άλλη στιγμή αν το επιθυμείτε. Όταν όμως υποβάλετε τη δήλωση (οπότε αυτή τρέπεται από εκκρεμής σε οριστική) η δήλωση δεν μπορεί πλέον να αλλάξει από εσάς και με βάση το νομικό πλαίσιο της Κτηματογράφησης υπόκειται σε έλεγχο από εντεταλμένους φορείς. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να βλέπετε από την εφαρμογή πόσες δηλώσεις έχετε κάνει είτε είναι οριστικές είτε σε εκκρεμότητα.
  • Κάθε δήλωση προσώπου μπορεί να περιλάβει οσαδήποτε δικαιώματα σε ακίνητα του ίδιου υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ (Δήμο, Δημοτικό διαμέρισμα, Κοινοτικό Διαμέρισμα). Έτσι, αν ένα πρόσωπο δηλώσει πολλά ακίνητα σε έναν και μόνον ΟΤΑ θα υποβάλει μόνο μία δήλωση και θα κάνει μόνο μία φορά χρήση της πιστωτικής του κάρτας. Σε περίπτωση που θέλει κάποιος να δηλώσει δικαιώματα επί ακινήτων που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερους ΟΤΑ, θα πρέπει να υποβάλει δύο ή περισσότερες διαφορετικές δηλώσεις (μία για κάθε ΟΤΑ) και να κάνει αντίστοιχο αριθμό διαφορετικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας.
  • Αν κάποιος χρήστης επιθυμεί να συμπληρώσει ο ίδιος ηλεκτρονικά τη δήλωση για διαφορετικά πρόσωπα, μπορεί να το κάνει δημιουργώντας είτε με το ίδιο e-mail ή και με διαφορετικό τόσους κωδικούς, όσα είναι τα πρόσωπα για τα οποία θέλει να δηλώσει. Σε κάθε δήλωση όμως θα πρέπει να περιλαμβάνεται είτε έντυπη, είτε σαρωμένη (ανάλογα με τον τρόπο αποστολής των εγγράφων) η διπλής όψεως φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου του αντίστοιχου δικαιούχου.

Βήμα 2ο : Πληρωμή τέλους κτηματογράφησης

Αφού ολοκληρώσετε τη δήλωσή σας μπορείτε να πληρώσετε το αντίστοιχο τέλος κτηματογράφησης, με ασφαλή τρόπο μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας Visa και Mastercard. Το τέλος υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή με βάση τα δηλούμενα από εσάς στοιχεία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής λαμβάνετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της πληρωμής. Για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να γράψετε το e-mail σας σωστά.

Η καταβολή του παγίου τέλους κτηματογράφησης γίνεται μόνο με πιστωτική κάρτα ή χρεωστική κάρτα, η οποία δεν απαιτείται να ανήκει στον δικαιούχο.

Αφού πληρώσετε ηλεκτρονικά το τέλος για τα ακίνητα μίας δηλώσεως, σας συστήνουμε να τυπώσετε την ανά δήλωση συνοδευτική εκτύπωση των στοιχείων της για το αρχείο σας.

Βήμα 3ο : Συνημμένα έγγραφα

Στη συνέχεια, το μόνο που απαιτείται είναι είτε να αποστείλετε ταχυδρομικώς τα συνοδευτικά έγγραφα στο κατά τόπο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης, είτε να τα σαρώσετε με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές σάρωσης και να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής. Σημειώνεται, ότι ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για μεν την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στην εκτύπωση των στοιχείων της δήλωσης, ενώ για την περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής των εγγράφων θεωρείται η ημερομηνία του ταχυδρομείου.

Βήμα 4ο : Ολοκλήρωση διαδικασίας

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα που σας αποστέλλεται από το κατά τόπο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης με συνημμένο το αποδεικτικό υποβολής.

Για να συνεχίσετε πατήστε : ΕΙΣΟΔΟΣ