Προσοχή: Το 'Ονομα Χρήστη και το Συνθηματικό πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες.

Το Όνομα Χρήστη μπορεί να αποτελείται απο λατινικούς χαρακτήρες (μικρούς ή κεφαλαίους), αριθμητικούς χαρακτήρες και τους ειδικούς χαρακτήρες "_" και ".". Δεν επιτρέπονται τα κενά και οποιοσδήποτε άλλος ειδικός χαρακτήρας (π.χ. $,%@ κ.τ.λ.)

Το Συνθηματικό πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, που να προέρχονται από τουλάχιστον 3 από τις 4 παρακάτω κατηγορίες:
    - κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, (π.χ. A,B,C,D)
    - πεζούς λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. a,b,c,d)
    - ψηφία (0-9)
    - μη αλφαβητικούς χαρακτήρες (π.χ. !, $, #, %)

Παραδείγματα αποδεκτών συνθηματικών:
    @234ΕEFG
    Aabcdef!
    !789xyzq

Παραδείγματα μη αποδεκτών συνθηματικών:
    @2345678 (περιλαμβάνει μόνο 2 κατηγορίες, ψηφία και μη αλφαβητικό χαρακτήρα),
    1234QEFG (περιλαμβάνει μόνο 2 κατηγορίες, ψηφία και κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες),
    @!#$%^&* (περιλαμβάνει μόνο 1 κατηγορία, ειδικούς χαρακτήρες).

Επιπλέον δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αυτούσιοι τρείς ή περισσότεροι συνεχόμενοι χαρακτήρες από το όνομα χρήστη στο συνθηματικό (π.χ. απαγορεύεται όνομα χρήστη test και συνθηματικό χρήστη tes1234Β)" .

Στo πεδίο E-mail πρέπει να καταχωρίσετε ένα υπαρκτό e-mail διαφορετικά δεν θα μπορέσετε να πάρετε e-mail επιβεβαιώσεως.

Για λόγους ασφαλείας το συνθηματικό που θα δημιουργήσετε έχει μέγιστη διάρκεια ζωής 240 ημέρες. Εντός του προαναφερόμενου διαστήματος θα πρέπει πάντα να το αλλάζετε. Μετά τις 240 ημέρες, αν δεν έχετε αλλάξει συνθηματικό, ο λογαριασμός σας κλειδώνεται. Για να αποκτήσετε εκ νέου πρόσβαση σ' αυτόν θα χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία της "Ερώτησης Ασφαλείας" που περιγράφεται παρακάτω.


To πεδίο Ερώτηση Ασφαλείας αφορά ένα κείμενο που εσείς ορίζετε (π.χ. ?ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑ») και είναι σημαντικό ώστε σε συνδυασμό με το πεδίο Απάντηση Ασφαλείας να σας βοηθήσει να αποκτήσετε νέο Συνθηματικό σε περίπτωση που το ξεχάσατε.

To πεδίο Απάντηση Ασφαλείας αφορά ένα κείμενο που εσείς ορίζετε ως απάντηση στην Ερώτηση ασφαλείας (π.χ. «ΚΟΚΚΙΝΟ») και είναι σημαντικό, ώστε σε συνδυασμό με το πεδίο Ερώτηση Ασφαλείας να σας βοηθήσει να αποκτήσετε νέο Συνθηματικό σε περίπτωση που το ξεχάσατε.
Εγγραφή Νέου Χρήστη 
     
    
    
        
    
    
  
image

Εισάγετε τον παραπάνω κωδικό: