Αναζήτηση Διαθεσιμότητας Αεροφωτογραφιών Αρχείου

Η υπηρεσία «Αναζήτηση Διαθεσιμότητας Αεροφωτογραφιών Αρχείου» δημιουργήθηκε από την Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.) με σκοπό την αναζήτηση αεροφωτογραφικού υλικού που διαθέτει η Εταιρεία μας στο αρχείο της.

Μέσα από την υπηρεσία "Αναζήτηση Διαθεσιμότητας Αεροφωτογραφιών Αρχείου" οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν μόνο τις αεροφωτογραφίες που είναι καταχωρημένες σε αυτή, οι οποίες αποτελούν τμήμα του αρχείου αεροφωτογραφιών που διαθέτει η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να έχουν ακριβή πληροφόρηση για την ύπαρξη αεροφωτογραφιών στην περιοχή ενδιαφέροντός τους, θα πρέπει να απευθύνονται στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στην οδό Τιμ. Βάσσου 11 - 13, Αμπελόκηποι 11521, Αθήνα, τηλ: 211 10 44 700, από όπου μπορούν να εξυπηρετούνται καθημερινά από 8:30 έως 12:30, πλην Τετάρτης.

Η υπηρεσία αυτή αναμένεται να εμπλουτιστεί σταδιακά από το σύνολο του αεροφωτογραφικού υλικού που υπάρχει στο αρχείο μας, ώστε να είναι δυνατή η διαδικτυακή έρευνα σε όλο το διαθέσιμο αρχείο αεροφωτογραφιών διαχρονικά.

Για να περιηγηθείτε πατήστε: ΕΙΣΟΔΟΣ