ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά από τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για τις περιοχές αρμοδιότητάς του (βλ. περιοχές Κάλυψης).

Μέσω αυτής της υπηρεσίας, επίσης, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος (ΑΚΔ) για ακίνητα που ανήκουν στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν μέχρι σήμερα ως μεταβατικά κτηματολογικά γραφεία (Θεσσαλονίκης, Ζωγράφου, Ηρακλείου, Κατερίνης και Μυκόνου).

Για να παραγγείλετε πιστοποιητικά, υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών taxisnet.

Μετά την πληρωμή θα τα παραλάβετε σε ψηφιακή μορφή (pdf) και μπορείτε να εκτυπώσετε αντίτυπα για κάθε νόμιμη χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υπηρεσία στην παρούσα φάση δεν εξυπηρετεί αιτήματα για έκδοση πιστοποιητικών/αντιγράφων ατελώς. Όπου συντρέχει ατέλεια για την έκδοση τέτοιων στοιχείων, τα αιτήματα για έκδοσή τους υποβάλλονται μόνο με επιτόπια παρουσία στο αρμόδιο ΚΓ/υποκατάστημα.

Τα πιστοποιητικά που διατίθενται ηλεκτρονικά για το κτηματολόγιο είναι:

Τα πιστοποιητικά που διατίθενται ηλεκτρονικά για το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών είναι:

Για να ζητήσετε και να παραλάβετε κάποιο από τα παραπάνω :

Σύνδεσμοι :

ΕΙΣΟΔΟΣ